drzewko

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Grudziądzu

Dyrektor Poradni - mgr Dorota Meller-Murawska

Wicedyrektor - mgr Aleksandra Nowak

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zatrudnieni są: psychoterapeuci, terapeuta poznawczo-behawioralny, psycholodzy kliniczni, specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, socjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, surdopedagodzy, tyflopedagog, oligofrenopedagodzy, terapeuci specyficznych trudności w uczeniu się, systemowy terapeuta rodzin, terapeuta metody stymulacji słuchowej według dr Kjelda Johannesa IAS, glottodydaktycy, trenerzy umiejętności emocjonalno - społeczni, terapeuci EEG-Biofeedback, doradcy zawodowi:

kadra

Psycholodzy:

 • Alina Borowska
 • Beata Bratko – Gruszka
 • Ilona Domińczak
 • Katarzyna Kobylacka – Sikora
 • Paulina Marks
 • Ludmiła Chruszcz
 • Magdalena Olszewska
 • Ewa Rocławska
 • Iwona Wylęgała

Pedagodzy:

 • Barbara Klawiter
 • Lucyna Krajewska
 • Mariola Lewandowska
 • Dorota Lisiak
 • Dorota Meller-Murawska
 • Beata Murgała
 • Aleksandra Nowak
 • Aleksandra Otlewska
 • Sławomir Uziembło

Logopedzi, w tym neurologopeda:

 • Iwona Kulwicka
 • Henryka Ratajczyk

Lekarz konsultant – psychiatra dziecięcy – lek. med. Donata Kasprzak

Pracownicy administracji:

 • Małgorzata Mollus
 • Beata Kozieł
 • Katarzyna Żółcińska