Get Adobe Flash player

Zapraszamy!


Ideą naszej pracy jest niesienie pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i wychowawcom – TYM, którzy tej pomocy potrzebują.

W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki i poszanowania praw oraz godności każdego człowieka.

Staramy się bronić
praw dziecka, szukać najlepszych rozwiązań – aby skutecznie pomagać.