drzewko

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Grudziądzu

Ideą naszej pracy jest niesienie pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i wychowawcom – TYM, którzy tej pomocy potrzebują. W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki i poszanowania praw oraz godności każdego człowieka. Staramy się bronić praw dziecka, szukać najlepszych rozwiązań – aby skutecznie pomagać.

family